Gamle hotellserviser
Gamle hotellserviser
Gamle hotellserviser
Gamle hotellserviser
Gamle hotellserviser
Gamle hotellserviser
Gamle hotellserviser

Gamle hotellserviser

Forskjellige brett og boller lagd av nysølv og kobber. De stammer fra 1930-tallet (og før) og var brukt som serveringsbretter på hoteller.  Forskjellige størrelser, ca. 30 x 20 cm.

025100